Definisi pengurusan sumber manusia dan apakah bahagian pengurusan sumber manusia?

mohamed elsharkawy
maklumat am
mohamed elsharkawyPembaca pruf: Nancy17 September 2023Kemas kini terakhir: 4 hari yang lalu

Definisi pengurusan sumber manusia

يعرف إدارة الموارد البشرية بأنها وظيفة أو منظمة تهتم بإدارة موظفي المؤسسة وتنظيم العمل البشري فيها.
Pengurusan sumber manusia merangkumi beberapa aktiviti seperti pengambilan, latihan, penilaian prestasi dan pampasan pekerja.
Dengan mengambil pekerja yang betul, mengarahkan mereka dan mengembangkan potensi mereka, pengurusan sumber manusia berfungsi untuk memastikan matlamat organisasi dicapai dengan berkesan.
Pengurusan Sumber Manusia adalah bahagian penting dalam mana-mana organisasi, meningkatkan komunikasi, mengekalkan pekerja berbakat dan meningkatkan prestasi keseluruhan organisasi.
Pengurusan sumber manusia merupakan salah satu elemen utama yang mempengaruhi kejayaan sesebuah organisasi dan mencapai pembangunan mampan.

Apakah maksud perkataan pengurusan?

معنى كلمة الإدارة يعود لأصل لاتيني وتعني “من أجل الخدمة”.
Pengurusan mewakili penyelarasan dan hala tuju usaha manusia untuk mencapai matlamat tertentu dan menyediakan perkhidmatan.
Perkataan pengurusan adalah serupa dengan kata kerja yang bermaksud membalikkan sesuatu atau berpindah dari sesuatu dan kembali kepadanya, kerana ia boleh dikatakan "benda itu berpusing-pusing" apabila merujuk kepada membalikkan sesuatu.

Definisi pengurusan merujuk kepada proses mengatur, mengarah, menyelaras dan mengawal sekumpulan individu dalam sesebuah organisasi, dengan tujuan untuk mencapai matlamat tertentu.
Ia adalah proses mencapai matlamat dengan mengarahkan orang lain.

Ezoic

Sifat pengurusan merangkumi konsep seperti perancangan, penyusunan, kepimpinan dan kawalan, dan termasuk menggunakan sumber yang ada untuk mencapai faedah yang diingini.
Pengurusan ialah satu proses yang komprehensif dan bersepadu untuk mengawal sumber dan mencapai matlamat khusus mana-mana institusi atau organisasi.
Pentadbiran mengambil alih peranan kepimpinan dan pengurusan dalam banyak bidang, sama ada tempatan atau awam.

Pengenalan kepada pengurusan sumber manusia - topik

Apakah konsep sains pengurusan?

مفهوم علم الإدارة يعتبر جزءًا أساسيًا من العلوم الاجتماعية الحديثة التي تركز على تنمية وتحسين بيئة العمل في المنشآت والمؤسسات.
Sains pengurusan ditakrifkan sebagai kaedah di mana data dan ramalan ekonomi diekstrak dan satu set model dibangunkan untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan dalam syarikat dan organisasi.

Ezoic

Pengurusan adalah satu proses yang komprehensif dan pelbagai disiplin, yang merangkumi hala tuju, perancangan, organisasi, penyelarasan, sokongan dan galakan pekerja, di samping pemantauan bahan dan sumber manusia dengan tujuan untuk mencapai hasil yang maksimum dengan cara yang terbaik dan dengan usaha yang paling sedikit.

Sains pengurusan adalah relatif, kerana tidak ada betul atau salah yang lengkap dalam sains sosial.
Ia hanyalah konsep yang berusaha untuk membangunkan dan menambah baik proses pengurusan kemudahan dan institusi dengan cara yang serasi dengan keperluan masa dan pengubahsuaian alam sekitar.

Bidang aplikasi sains pengurusan dalam kerja harian adalah pelbagai, kerana ia menyelidik operasi, mengaudit dan menganalisis data, dan menggunakan kaedah dan teknik yang sesuai untuk membuat keputusan yang berkesan.
Di samping itu, sains pengurusan membangunkan strategi untuk meningkatkan prestasi organisasi dan mengelakkan masalah pentadbiran.

Ezoic

Selain itu, sains pengurusan mengkaji aspek manusia dan sosial organisasi dan cara berurusan dengan individu dan mencapai matlamat yang diinginkan oleh organisasi.
Sains pengurusan prihatin dengan menyelaras, mengarah dan memotivasikan individu dan kumpulan untuk mencapai kejayaan yang mampan.

Adakah pengurusan sumber manusia adalah jabatan pengurusan?

نعم، إدارة الموارد البشرية هي واحدة من أقسام الإدارة المختلفة في المنظمات والشركات.
Jabatan ini ditugaskan untuk menguruskan tenaga kerja dan sumber manusia organisasi.
Jabatan ini bertujuan untuk mencapai matlamat organisasi melalui prestasi pekerja yang cekap dan berkesan.
Jabatan sumber manusia bertanggungjawab untuk menarik, memilih, melatih, membangun, menilai dan mengekalkan pekerja dalam organisasi.
Jabatan sumber manusia adalah salah satu jabatan penting dan penting dalam institusi yang berjaya untuk memastikan kelancaran operasi organisasi dan mencapai kejayaan dan kemampanannya dalam pasaran.

Apakah kelayakan pengurus sumber manusia?

يعتبر مدير الموارد البشرية شخصًا ذو خبرة ومؤهلات عالية في مجال إدارة الموارد البشرية.
Pengarah memiliki ijazah sarjana muda dalam sumber manusia, dan mempunyai pengalaman praktikal dalam bidang ini.
Mesti mempunyai pengetahuan khusus dalam semua aspek pengurusan sumber manusia, termasuk pengambilan, orientasi, latihan, penilaian prestasi dan pentadbiran gaji.

Ezoic

Ia juga penting bagi pengurus HR untuk mempunyai kemahiran komunikasi yang kuat dan keupayaan untuk membina hubungan baik dengan pekerja dan pengurusan kanan.
Mesti mempunyai keupayaan untuk berurusan dengan orang ramai, berunding, dan menyelesaikan masalah dengan berkesan.

Di samping itu, pengurus HR mesti mempunyai pengetahuan yang luas tentang undang-undang dan peraturan yang mengawal bidang sumber manusia, termasuk undang-undang praktikal dan organisasi buruh.
Dia mesti boleh menggunakan undang-undang dan peraturan ini dengan tepat dan hormat.

Peranan pengurus HR tidak terhad kepada mengurus pekerja dan melaksanakan strategi HR, tetapi juga termasuk peranan penasihat penting untuk pengurusan kanan.
Pengurus mesti mengambil bahagian dalam membangunkan dasar dan prosedur dan membuat keputusan strategik yang berkaitan dengan sumber manusia, dengan tumpuan untuk meningkatkan prestasi dan meningkatkan kemampanan praktikal dalam organisasi.

Ezoic

Pengurusan sumber manusia: konsep, kepentingan, jenis, fungsi dan bahagiannya

Apakah tujuan pengurusan sumber manusia?

الهدف الرئيسي لإدارة الموارد البشرية هو توفير بيئة عمل ملائمة وصالحة لجميع الموظفين داخل الشركة.
Ia bertujuan untuk mengukuhkan dan menyatukan hubungan pentadbiran dan fungsi antara pekerja.
Selain itu, ia bertujuan untuk membangunkan keupayaan setiap pekerja dan meningkatkan keupayaan organisasi organisasi.
Pengurusan sumber manusia juga berfungsi untuk meningkatkan semangat daya saing dalam satu perniagaan, kerana setiap pekerja cuba membuktikan kebolehan dan bakat mereka di tempat kerja.
Ia bertujuan untuk mencapai matlamat organisasi dengan menarik, memilih dan melayakkan pekerja yang sesuai.
Ia juga bertujuan untuk menyediakan sumber manusia yang diperlukan, memastikan akses mudah kepada data, menetapkan dan mengagihkan gaji tepat pada masanya, dan memastikan pematuhan kepada dasar dan prosedur yang ditetapkan.
Ia juga bertujuan untuk mengukuhkan hubungan pentadbiran dan menyokong kerja berpasukan dalam organisasi.
Akhirnya, pengurusan HR bertujuan untuk memastikan bahawa terdapat padanan antara peranan semasa pekerja dan peranan yang diharapkan untuknya pada masa hadapan.

Apakah fungsi asas pengurusan sumber manusia?

تعد إدارة الموارد البشرية أحد الأقسام الحيوية في أي منظمة.
Ia menjalankan banyak fungsi asas yang bertujuan untuk mengatur dan membangunkan tenaga kerja organisasi.
Fungsi ini termasuk membangunkan strategi untuk pengurusan sumber manusia dan menyediakan pekerja melalui tarikan, pemilihan yang betul dan pelantikan.
Selain itu, ia juga termasuk analisis kerja dan perancangan tenaga kerja.
Ia juga menjadi tanggungjawab Jabatan Sumber Manusia untuk menyediakan struktur organisasi organisasi, menentukan gaji, mereka bentuk undang-undang dalaman, mengurus perhubungan pekerja, dan menentukan insentif dan kecekapan.
Pengurusan sumber manusia memainkan peranan penting dalam mencapai matlamat organisasi dan memastikan kejayaannya.

Ezoic

Apakah ciri-ciri pengurusan sumber manusia?

إدارة الموارد البشرية هي إدارة القوى العاملة للمنظمات والموارد البشرية في بيئة العمل.
Ia pakar dalam menarik, memilih, mengambil, melatih dan membangunkan pekerja, serta mengurus perhubungan awam dan menyelesaikan masalah berkaitan pekerja.
Ia bertujuan untuk mencapai matlamat dan visi syarikat dan meningkatkan kecekapan prestasi kerja dengan membangunkan strategi manusia yang sesuai untuk organisasi.

Pengurusan Sumber Manusia ialah jawatan pengurusan yang memerlukan banyak kemahiran dan pengalaman, kerana pengurus mesti berinteraksi dengan semua aspek perniagaan, memastikan aliran kerja lancar dan penyelarasan antara pekerja dan jabatan HR.
Falsafah penghormatan pekerja terletak pada teras pengurusan sumber manusia, di mana prinsip kesaksamaan digalakkan dalam berurusan dengan pekerja, menggalakkan penyertaan aktif dan mewujudkan hubungan baik dengan semua orang.

Pengurusan Sumber Manusia juga berfungsi untuk membangunkan sumber manusia dan membangunkan keupayaan dan kemahiran mereka untuk memajukan mereka dan meningkatkan prestasi mereka.
Institusi juga komited kepada undang-undang dan perundangan buruh yang terpakai dalam bidang maklumat, penyertaan dan perundingan, dengan tujuan menyediakan persekitaran kerja yang seimbang dan demokratik yang meningkatkan kesejahteraan pekerja.

Ezoic

Pengurusan sumber manusia telah berkembang sejak kemunculannya dan hari ini ia telah menjadi seni dan sains yang memerlukan perancangan yang komprehensif dan strategi jangka panjang.
Dengan menetapkan matlamat strategik untuk organisasi dan mengarahkan pekerja ke arah mencapai matlamat ini, pengurusan sumber manusia dapat menggunakan sumber manusia dengan cekap dan mencapai faedah maksimum daripadanya.

Konsep pengurusan sumber manusia - topik

Apakah jabatan pengurusan sumber manusia?

 1. Penerimaan:
  يعتبر قسم الاستقبال من بين أهم الأقسام في إدارة الموارد البشرية، حيث يقوم بتلقي واستقبال الموظفين الجدد ومعالجة متطلباتهم الأولية، مثل إعطائهم المعلومات الأساسية حول سياسات وإجراءات المنظمة وتوجيههم للأقسام الأخرى المختلفة في حال الحاجة.
  Bahagian ini juga bertanggungjawab untuk menerima komen dan aduan berkaitan pekerja dan memindahkannya kepada pihak berkuasa yang berwibawa untuk menanganinya.Ezoic
 2. Jabatan Pekerjaan:
  يهتم قسم التوظيف بجميع العمليات المتعلقة بتجنيد واختيار الموظفين الجدد.
  Jabatan ini menyediakan iklan jawatan, menyusun resume, menjalankan temu duga peribadi, dan memeriksa fail pemohon.
  Di samping itu, Jabatan Pekerjaan menganjurkan kursus latihan dan bengkel yang berkaitan dengan membangunkan kemahiran pekerja dan meningkatkan keupayaan peribadi dan profesional mereka.
 3. Jabatan latihan dan pembangunan:
  يعنى قسم التدريب والتطوير بتطوير وتحسين مهارات الموظفين الحاليين في المنظمة.
  Jabatan ini mereka bentuk dan menganjurkan program latihan dan bengkel, serta menyediakan latihan yang diperlukan untuk mencapai pembangunan mampan untuk pekerja dalam bidang tertentu.
  Jabatan Latihan dan Pembangunan juga bertujuan untuk meningkatkan tahap kesedaran dan pengetahuan di kalangan pekerja dan meningkatkan semangat kerja berpasukan dalam organisasi.
 4. bahagian perhubungan awam:
  يتولى قسم العلاقات العامة بناء وتعزيز العلاقات بين المنظمة والمجتمع المحلي والعملاء والشركاء.
  Jabatan ini prihatin dengan memudahkan komunikasi yang berkesan dan mampan antara pekerja, individu dan entiti lain.
  Jabatan Perhubungan Awam juga menganjurkan acara dan acara organisasi dan menguruskan perhubungan media dan komunikasi dalaman.Ezoic

Apakah kaedah moden dalam pengurusan sumber manusia?

الأساليب الحديثة في إدارة الموارد البشرية تعتبر جزءًا أساسيًا من تطور وتحسين عمليات إدارة الموارد البشرية في المنظمات الحديثة.
Kaedah ini dibahagikan kepada tiga gaya utama: penyertaan, arahan, dan kerja berpasukan.

Pertama, kaedah penyertaan bergantung pada penyertaan pekerja dalam proses membuat keputusan, menetapkan matlamat, dan membangunkan dasar dan prosedur.
Pekerja digalakkan untuk bertukar-tukar idea dan mengambil bahagian dalam keputusan penting.

Di samping itu, kaedah arahan bergantung pada arahan yang dipertingkatkan dan penyeliaan yang kukuh oleh pihak pengurusan.
Objektif ditakrifkan dengan jelas, peranan pekerja ditakrifkan, bimbingan diberikan, dan maklum balas berterusan disediakan untuk meningkatkan prestasi.

Ezoic

Bagi pasukan kerja pula, ia dianggap sebagai salah satu kaedah moden pengurusan sumber manusia yang menggalakkan pembentukan pasukan kerja koperasi dan bersepadu dan bukannya kerja individu.
Kerjasama dan komunikasi antara ahli pasukan dipertingkatkan untuk mencapai matlamat bersama dengan cara yang lebih berkesan.

Secara amnya, pendekatan moden terhadap pengurusan sumber manusia dicirikan oleh tumpuan kepada penglibatan pekerja, meningkatkan komunikasi dan kerjasama, mengarahkan kerja dan meningkatkan peluang untuk berkongsi kejayaan dalam organisasi.
Kaedah ini diperlukan untuk kesinambungan dan pembangunan organisasi moden memandangkan cabaran dan keperluan yang berubah dalam pasaran buruh.

Apakah perbezaan antara pengurusan sumber manusia dan sumber manusia?

Pengurusan Sumber Manusia dan HR ialah dua jabatan penting dalam organisasi, dan walaupun peranan mereka bertindih sedikit sebanyak, mereka menumpukan pada aspek yang berbeza dan mempunyai matlamat dan tugas yang berbeza.

Ezoic

Pengurusan Sumber Manusia (HRM) berkenaan dengan pengurusan tenaga kerja atau sumber manusia organisasi.
Jabatan ini prihatin dengan pelbagai aspek pengambilan pekerja, pemilihan, latihan, penilaian dan ganjaran.
Jabatan sumber manusia mengendalikan butiran gaji, cuti dan faedah untuk pekerja, dan menjejaki prestasi mereka.
Jabatan ini memberi tumpuan kepada aspek operasi dan pentadbiran sumber manusia dalam syarikat.

Sebaliknya, sumber manusia berfungsi untuk membangun dan membangunkan sumber manusia dalam organisasi.
Pengurusan ini termasuk mewujudkan jambatan komunikasi antara pekerja dan pengurusan, dan meningkatkan kerjasama dan interaksi antara mereka.
Sumber Manusia menggunakan alat dan program pembangunan pekerja, menyediakan kursus latihan dan pameran pekerjaan, dan menyediakan persekitaran kerja yang mendorong pekerja untuk mengembangkan kemahiran mereka dan meningkatkan produktiviti mereka.

Secara umumnya, pengurusan sumber manusia boleh dianggap lebih tertumpu kepada aspek operasi dan pentadbiran sumber manusia dalam sesebuah organisasi, manakala sumber manusia pula mementingkan pembangunan sumber manusia dan meningkatkan prestasi mereka.
Bergantung kepada keperluan dan matlamat organisasi, setiap jabatan boleh mempunyai peranan khusus dan menyumbang untuk mencapai kejayaan dan kecemerlangan dalam organisasi.

Ezoic

Siapa yang bertanggungjawab dalam pengurusan sumber manusia?

يتولى مدير الموارد البشرية مسؤولية إدارة الموارد البشرية في المؤسسة.
Jabatan sumber manusia dianggap sebagai kuasa asas dalam mengatur organisasi dan memberi nasihat serta cadangan berkaitan sumber manusia kepada pengurus yang bertanggungjawab.

Peranan jabatan ini merangkumi banyak perkara penting, seperti menetapkan gaji dan gaji serta menyediakan laporan tahunan untuk kenaikan, insentif dan bonus.
Di samping itu, pengurus HR menilai prestasi pekerja setiap setengah tahun untuk memastikan mereka menerima gaji mereka dengan betul dan tepat pada masanya.

Tugas pengurus sumber manusia juga termasuk menyediakan belanjawan dan menarik, memilih dan mengambil pekerja yang betul dalam organisasi.
Peranan itu juga memerlukan keupayaan untuk mengenal pasti kelayakan dan pengalaman yang diperlukan untuk calon.

Ezoic

Ketua Pegawai Sumber Manusia (CHRO) ialah salah seorang pegawai terpenting dalam sesebuah syarikat, menguruskan semua aspek tenaga kerja.
Peranan beliau termasuklah merangka strategi sumber manusia yang memastikan matlamat organisasi tercapai.
بالإضافة إلى ذلك، فإن إدارة الموارد البشرية تُعد اليوم من أهم الوظائف الإدارية في أي منظمة، حيث تلعب دورًا أساسيًا في تعزيز الأداء وتحقيق النجاح.

Pautan pendek

Tinggalkan komen

alamat e-mel anda tidak akan diterbitkan.Medan wajib ditunjukkan oleh *


syarat ulasan:

Anda boleh mengedit teks ini daripada "Panel LightMag" untuk memadankan peraturan ulasan di tapak anda

Ezoic
Kami dan rakan kongsi berkongsi maklumat mengenai penggunaan laman web ini oleh anda untuk membantu meningkatkan pengalaman anda.
Jangan jual maklumat saya: