Definisi pemikiran kritis dan apakah jenis pemikiran kritis?

mohamed elsharkawy
maklumat am
mohamed elsharkawyPembaca pruf: Nancy17 September 2023Kemas kini terakhir: 4 hari yang lalu

Definisi pemikiran kritis

Pemikiran kritis ditakrifkan sebagai keupayaan untuk mengesahkan andaian atau idea dan sama ada ia benar, memegang sebahagian daripada kebenaran, atau tidak benar sama sekali.
Pemikiran kritis ialah proses berdisiplin dari segi intelek untuk mengkonseptualisasikan, mengaplikasi, menganalisis, mensintesis, dan/atau menilai maklumat yang dikumpul atau terhasil daripada pemerhatian.
Pemikiran jenis ini menyumbang kepada perkembangan kemahiran kognitif kita dan membantu kita memahami sesuatu dengan lebih mendalam dan tepat.

Diana Halpern mentakrifkan pemikiran kritis sebagai gaya pemikiran bertujuan di mana kemahiran kognitif dan kaedah penaakulan digunakan untuk mengenal pasti kemungkinan kemungkinan yang menyumbang kepada pemahaman dan menganalisis maklumat secara logik.
Menurut definisi Majeed, pemikiran kritis ialah penilaian maklumat yang dihadapi oleh individu menggunakan pemikiran rasional, analitikal, reflektif yang disediakan oleh individu tersebut.
Ringkasnya, pemikiran kritis adalah aktiviti harian yang dilakukan oleh seseorang apabila dia terdedah kepada rangsangan, dan ia diterima oleh salah satu daripada lima derianya.

Pemikiran kritis ialah proses intelektual yang ketat di mana konsep dibangunkan dan maklumat yang diperolehi dianalisis dan dinilai, tanpa mengira sumbernya.
Proses ini melibatkan penilaian dan analisis maklumat dan idea secara logik dan sistematik.
Ia melibatkan melihat secara mendalam isu dan memeriksanya secara menyeluruh untuk mencapai kesimpulan dan keputusan objektif berdasarkan asas yang kukuh.
Oleh itu, pemikiran kritis dianggap sebagai alat penting dalam membangunkan keupayaan untuk berfikir secara rasional dan membuat keputusan yang wajar.

Definisi pemikiran kritis - topik

Apakah konsep berfikir?

Konsep berfikir adalah proses mental yang kompleks iaitu satu set proses kognitif dan mental yang berlaku di dalam minda.
Matlamat utama pemikiran ialah menyelesaikan masalah dan membuat keputusan secara saintifik melalui pemikiran yang teratur dan sistematik.
Seseorang itu mendasarkan proses pemikirannya pada maklumat terbaik yang ada dan dipandu oleh kaedah dan strategi yang betul.
Matlamat boleh dicapai melalui latihan dan latihan untuk membangunkan kemahiran berfikir saintifik secara terkumpul dan tersusun.
Berfikir adalah ciri unik yang membezakan manusia daripada makhluk lain, kerana ia membolehkan mereka berinteraksi dan mengawal realiti di sekeliling mereka.
Oleh itu, pemikiran adalah bahagian penting dalam kecerdasan dan kreativiti.
Terdapat banyak definisi pemikiran, tetapi boleh dipersetujui bahawa ia adalah analisis data, bukti dan fakta yang rasional, skeptikal dan tidak berat sebelah.

Apakah maksud pemikiran kritis?

Adalah diketahui bahawa pemikiran kritis adalah keupayaan untuk mengesahkan dan mengesahkan kesahihan idea dan andaian yang kita hadapi dalam kehidupan seharian kita.
Penggunaan pemikiran kritis yang berkesan bertujuan untuk membangunkan kemahiran kognitif dan teknik penaakulan, untuk menganalisis idea dan membezakan antara yang sebenar dan yang tidak nyata.

Pemikiran kritis melibatkan keupayaan untuk melibatkan diri dengan jelas dan rasional dalam menaakul idea kita dan berfikir secara reflektif dan mendalam.
Ini adalah tentang menilai maklumat yang kami terima dan membuat kesimpulan yang betul daripadanya.
Pemikiran kritis ialah cara berfikir yang bertujuan di mana penaakulan dan analisis rasional digunakan untuk membuat keputusan yang sesuai dan mengesahkan idea.

Pemikiran kritis juga menyediakan satu jenis penilaian sistematik dan semakan maklumat yang kita perolehi, sama ada melalui pembacaan, mendengar, atau berinteraksi dengan orang lain.
Dengan cara ini, pemikiran kritis membolehkan kita menentukan kesahihan dan kekuatan maklumat dan idea yang kita hadapi.

Secara umum, pemikiran kritis boleh dianggap sebagai proses penting dalam kehidupan seharian kita, kerana kita boleh menggunakannya untuk mengesahkan kesahihan maklumat dan membuat keputusan yang betul.
Membangunkan keupayaan untuk berfikir secara kritis memerlukan latihan dan latihan yang berterusan, kerana ia menyumbang kepada peningkatan kemahiran mental kita, meluaskan ufuk pemikiran dan lebih memahami dunia di sekeliling kita.

Apakah langkah-langkah pemikiran kritis?

Langkah pertama: pengetahuan
Proses pemikiran kritis bermula dengan menyusun beberapa siri kajian dan pelbagai jenis pemikiran kritis.
Ini memerlukan keupayaan untuk menggunakan langkah-langkah untuk menyelesaikan percanggahan, termasuk merangsang kewaspadaan, mengambil risiko, dan memperoleh kemahiran mencari pengetahuan.

Langkah Kedua: Memahami dan menilai data
Langkah ini adalah untuk menentukan masalah kajian dan mengumpul semua maklumat yang ada mengenainya.
Pelajar atau penyelidik mesti boleh menganalisis situasi dan menilai data yang ada untuk mengenal pasti masalah utama dan isu yang memerlukan perhatian lanjut.
Ini mengenal pasti bahagian penting yang menyumbang kepada pemahaman yang lebih baik tentang konteks.

Langkah ketiga: analisis
Langkah analisis dianggap sebagai salah satu langkah terpenting dalam pemikiran kritis.
Pelajar atau penyelidik mesti menganalisis situasi secara terperinci dan komprehensif, menggunakan pengetahuan yang diperoleh dan konsep logik.
Analisis mendalam membantu untuk mendedahkan pelbagai perhubungan dan percanggahan serta mendapatkan tafsiran yang komprehensif dan menyeluruh tentang topik yang dikaji.

Langkah Empat: Kesimpulan dan Penilaian
Dalam langkah ini, pelajar atau pengkaji membuat kesimpulan akhir berdasarkan analisis sebelumnya.
Seseorang perlu menilai keputusan yang dilukis secara sistematik dan saintifik untuk memastikan kesahihan dan kebolehpercayaannya.
Ini memerlukan perhatian terhadap perincian dan semakan yang teliti sebelum keputusan muktamad dibuat.

Definisi pemikiran kritis, langkah dan ciri-cirinya... - Pendidikan Baharu

Apakah matlamat utama pemikiran kritis?

Salah satu matlamat utama pemikiran kritis adalah untuk memperkasakan individu yang mempunyai kebolehan menganalisis dan menilai maklumat secara sistematik dan logik, dengan tujuan membuat keputusan termaklum.
Pemikiran kritis membantu individu berfikir secara bebas dan bebas, dan menjangkakan penyelesaian mereka sendiri kepada masalah yang dihadapi.
Dengan berinteraksi dengan fakta dan maklumat yang ada, seseorang dapat mengekstrak idea asas, menganalisis konteks, dan membuat penemuan dan kesimpulan objektif melalui pemikiran kritis.
Mempelajari dan mengembangkan kemahiran berfikir kritis menyumbang kepada perkembangan intelek dan pendidikan individu, dan merupakan sebahagian daripada proses pembelajaran dan perkembangan mental.

Apakah ciri-ciri pemikiran kritis?

Pemikiran kritis mempunyai satu set ciri yang membezakannya dan menjadikannya berkesan untuk mengembangkan pengetahuan dan menganalisis idea.
Pertama, pengkritik berminat untuk mengumpul maklumat yang pelbagai dan berterusan untuk membina pengetahuannya dan memahami aspek masalah yang dihadapi.
Berkat ketepatan pemerhatian dan keterbukaan terhadap idea baharu, pengkritik dapat menemui idea dan pandangan baharu yang menyumbang kepada perkembangan pemikiran.

Kedua, pemikiran kritis adalah berfikiran luas dan bersedia menerima idea baharu.
Pengkritik percaya bahawa pembaharuan dan pemodenan menyumbang kepada pembangunan diri dan perkembangan ilmu.
Oleh itu, dia lebih suka berkomunikasi dengan budaya dan idea yang berbeza, dan cuba mengintegrasikannya ke dalam pembentangan dan analisis ideanya.

Ketiga, pemikiran kritis melindungi minda anak muda dan menggalakkan mereka mengembangkan kebolehan intelek mereka.
Ia menggalakkan mereka untuk menyoal dan mencari fakta dan bukti, dan tidak terhad kepada menerima maklumat tanpa analisis atau kritikan.
Terima kasih kepada ciri ini, pemikiran kritis menyumbang kepada pembangunan kebolehan potongan, analisis, dan penilaian di kalangan orang muda, dan memberi mereka peluang untuk mengembangkan kebolehan mental dan membuat keputusan yang sesuai dalam kehidupan mereka.

Kelebihan pemikiran kritis

Kelebihan pemikiran kritis ialah ia meningkatkan keyakinan diri seseorang dan kesanggupannya untuk mengakui kesilapannya dan berusaha untuk membetulkannya.
Pemikiran kritis membantu seseorang meletakkan dirinya pada kedudukan orang lain dan memahami mereka dengan lebih mendalam.
Pemikiran kritis membangunkan keupayaan untuk berkomunikasi dengan orang lain dan meningkatkan keupayaan mereka untuk berinteraksi dan memahami.
Di samping itu, pemikiran kritis meningkatkan keupayaan untuk menemui dan menyelesaikan masalah dengan lebih berkesan.
Berdasarkan kajian khusus dalam bidang pendidikan, pemikiran kritis dianggap sebagai salah satu kemahiran asas yang perlu dibangunkan dalam diri pelajar untuk meningkatkan kebolehan menyelesaikan masalah dan membuat keputusan secara berkesan dan fleksibel.
Oleh itu, pemikiran kritis menyumbang kepada peningkatan kreativiti dan eksploitasi idea baharu yang lebih baik.

Apakah jenis pemikiran kritis?

Jenis pemikiran kritis adalah aspek penting dalam proses mental yang membantu dalam menganalisis idea dan situasi secara kritis.
Pemikiran kritis dicirikan oleh kebolehan menilai maklumat dan idea secara logik dan adil.
Pemikiran jenis ini memerlukan keupayaan untuk menganalisis dan membezakan antara fakta dan dakwaan yang tidak terbukti dan kebiasaan dengan pelbagai bukti dan sumber yang ada.

Beberapa bentuk pemikiran kritis yang khusus boleh dibezakan, seperti pemikiran tulen, pemikiran eklektik, pemikiran ontogenik, dan pemikiran kritis inovatif.
Pemikiran kritis membangunkan keupayaan untuk menganalisis bukti dan memproses maklumat dengan cara yang logik dan adil, yang membantu anda membuat keputusan termaklum dan memahami perkara dengan lebih baik.

Pemikiran kritis juga membantu dalam membangunkan keupayaan untuk berfikir dengan lebih mendalam, menganalisis isu dari sudut yang berbeza, dan mempelajari lebih banyak fakta dan butiran yang berkaitan dengannya.
Pemikiran kritis juga mewakili rangka kerja mental yang penting dalam menyelesaikan masalah dan membuat keputusan yang konsisten dengan fakta dan bukti yang ada.

Dengan bergantung kepada kemahiran yang diperoleh dalam pemikiran jenis ini, seseorang boleh menjadi seorang pemikir kritis yang berkesan, yang boleh membawa kepada perkembangan pengetahuan, pemahaman, dan keupayaan untuk menyelesaikan masalah dengan lebih baik dalam pelbagai bidang kehidupan.

Apakah kemahiran berfikir kritis - el gouzi

Apakah perbezaan antara pemikiran kritis dan pemikiran sesat?

Pemikiran kritis dan pemikiran sesat adalah dua istilah yang digunakan untuk menggambarkan dua pendekatan berbeza untuk berfikir.
Pemikiran kritis adalah alat penting dalam proses penaakulan logik, analisis, dan penilaian maklumat.
Pemikiran kritis membantu individu mengembangkan kebolehan mentalnya dan berinteraksi dengan idea dan kepercayaan secara konstruktif dan logik.

Sebaliknya, pemikiran menyimpang merujuk kepada satu set idea yang tidak boleh dipercayai dan tidak normal yang dipegang oleh orang mengikut kepercayaan peribadi mereka.
Pemikiran sesat mungkin melibatkan penyelewengan fakta dan maklumat, dan tidak bergantung pada bukti dan bukti kukuh dalam membuat keputusan.
Pemikiran sesat boleh memberi kesan negatif kepada individu dan persekitarannya.

Perbezaan antara pemikiran kritis dan pemikiran sesat adalah dalam cara seseorang menangani maklumat dan idea.
Walaupun pemikiran kritis berusaha untuk menilai maklumat secara logik dan positif, pemikiran sesat bergantung pada kepercayaan peribadi dan sikap yang tidak boleh dipercayai.

Pemikiran kritis boleh memberi kesan positif yang ketara kepada kehidupan individu dan masyarakat, kerana ia membantu merasionalkan keputusan, membuat kesimpulan fakta dan analisis yang tepat, yang meningkatkan refleksi diri dan merangsang kreativiti dan inovasi.
Sebaliknya, pemikiran sesat adalah lemah dan tidak produktif, membawa kepada keputusan yang buruk dan hasil negatif.
Kerana kesan negatif pemikiran sesat, adalah perlu untuk membangunkan kesedaran dan membangunkan kemahiran berfikir kritis untuk mengelakkannya dan mengelak daripada jatuh ke dalam perangkapnya.

Kemahiran berfikir kritis dan bagaimana untuk menanganinya?

Kemahiran berfikir kritis adalah kemahiran penting yang anda mesti ada dalam kehidupan peribadi dan kerja anda.
Ia membolehkan anda menggunakan pemikiran kritis untuk menyelesaikan masalah dan menangani cabaran yang anda hadapi.
Sebagai contoh, anda boleh menggunakan kemahiran berfikir kritis apabila menghadapi masalah seperti "Mengapa rakan saya marah?" Atau "Bagaimana saya boleh menangani situasi ini?"
Ia membantu anda memahami sifat masalah dan faktor yang membawa kepada kejadiannya.

Kemahiran berfikir kritis ialah kebolehan untuk membezakan dan membuat pertimbangan melalui penaakulan yang berstruktur, jelas dan berasaskan bukti.
Pemikiran kritis dicirikan oleh beberapa ciri asas, seperti keupayaan untuk bergantung pada fakta dan analisis yang betul dan bukannya bergantung pada idea yang salah.
Kemahiran berfikir kritis merangkumi kebolehan menganalisis, menilai, membuat kesimpulan dan membuat kesimpulan.

Pertama, untuk membangunkan kemahiran berfikir kritis, anda mesti kritis diri.
Muhasabah diri adalah langkah pertama dan paling penting.
Anda mesti boleh meneliti dan mengkritik pemikiran dan tindakan anda sendiri.
Ini membolehkan anda berfikir secara kritis berdasarkan fakta dan analisis yang betul dan mengelak daripada terjerumus ke dalam idea yang salah.

Membangunkan kemahiran berfikir kritis memerlukan latihan dan senaman.
Anda boleh meningkatkan kemahiran anda dengan mempraktikkan visualisasi, analisis, sintesis dan penilaian.
Membaca bahan pengetahuan yang berkaitan, menyelesaikan masalah sebenar dan membincangkannya dengan orang lain boleh membantu anda mengembangkan pemikiran kritis anda.

Ciri-ciri pemikir kritis profesional?

Pemikir kritis profesional mempunyai banyak ciri yang menjadikannya mampu menilai dan menganalisis topik dan idea dengan cara yang sangat baik.
Salah satu sifat ini ialah rasa ingin tahu; Pemikir kritis profesional bersedia untuk menemui perkara baharu dan persoalan yang mereka bangkitkan.
Ia juga dicirikan oleh introspeksi dan keupayaan untuk menyimpulkan idea dan analisis logik data dan maklumat yang ada.

Selain itu, seorang pemikir kritis profesional mempunyai objektiviti dalam melihat dan berfikir.
Dia menggunakan kemahiran analisis yang mendalam, membezakan antara fakta dan andaian, dan bergantung pada bukti dan fakta untuk menilai perkara dengan objektiviti yang lengkap.
Beliau juga mempunyai komunikasi yang berkesan dan kemahiran membuat keputusan termaklum.

Seorang pemikir kritis profesional mempunyai keupayaan untuk menggunakan penaakulan dan menggunakannya untuk membimbing pilihannya dan membuat keputusan yang sesuai berdasarkan data yang ada.
Beliau juga mempunyai keyakinan terhadap kebolehan dan keupayaannya untuk bergerak ke hadapan dalam menganalisis dan menilai sesuatu perkara secara berterusan.

Kepentingan pemikiran kritis kepada masyarakat?

Pemikiran kritis dianggap sebagai salah satu faktor penting untuk mencapai pembangunan dan kemakmuran masyarakat.
Ia menyumbang kepada pembinaan masyarakat yang bersatu padu dan maju dengan mencabar tanggapan salah, ekstremisme dan fanatik intelektual.
Melalui pemikiran kritis, individu belajar bagaimana menggunakan fikiran mereka daripada emosi mereka dan mengenal pasti perasaan mereka dengan cara yang logik.
Oleh itu, mereka dapat mengembangkan tahap pemikiran yang lebih baik dan membuat keputusan termaklum yang membawa kepada perubahan positif dalam kehidupan mereka dan kehidupan seluruh masyarakat.

Berkat pemikiran kritis, individu dapat menghadapi masalah dan cabaran yang dihadapinya dalam kehidupannya dan dalam masyarakat amnya.
Dia boleh menganalisis situasi secara objektif dan menggunakan logik dan pengetahuan untuk mencari penyelesaian yang lebih baik dan berkesan.
Pemikiran kritis juga boleh membantu pelajar membuat keputusan yang seimbang dan bijak serta menikmati pertimbangan yang saksama dalam situasi yang berbeza.

Selain itu, pemikiran kritis menggalakkan komunikasi yang berkesan dan membina dalam masyarakat.
Dengan menilai dan meneliti pendapat orang lain, individu boleh menggunakan pelbagai perspektif dan belajar daripada pengalaman orang lain.
Dengan cara ini, kerjasama dan persefahaman antara anggota masyarakat dapat dipertingkatkan dan pembangunan sosial dan budaya tercapai.

Adakah mungkin pemikiran kritis mempunyai kelemahan atau kemudaratan?

Jelaslah bahawa pemikiran kritis mempunyai faedah penting dalam membangunkan kebolehan mental, meningkatkan pemahaman, dan membuat keputusan termaklum.
Walau bagaimanapun, pemikiran kritis mungkin mempunyai beberapa kelemahan dan kemudaratan yang mesti kita pertimbangkan.
Sebagai contoh, pemikiran kritis boleh menyebabkan seseorang tergesa-gesa untuk membuat pertimbangan yang cepat dan kritikan seterusnya, menyebabkan mereka lupa fakta dan membuat andaian yang salah.
Pemikiran kritis juga boleh menyebabkan seseorang terlalu fokus pada negatif dan kekurangan, dan mengabaikan aspek dan peluang positif.
Pemikiran kritis yang berlebihan juga boleh membawa kepada keraguan dan teragak-agak yang berlebihan dalam membuat keputusan, yang boleh menghalang kemajuan dan pembangunan.
Oleh itu, kita harus mendekati pemikiran kritis dengan berhati-hati dan kesedaran, dan menggunakannya sebagai alat untuk mendalami pengetahuan dan pemahaman dan bukannya menjadi penghalang utama kepada kita dalam kehidupan seharian kita.

Pautan pendek

Tinggalkan komen

alamat e-mel anda tidak akan diterbitkan.Medan wajib ditunjukkan oleh *


syarat ulasan:

Anda boleh mengedit teks ini daripada "Panel LightMag" untuk memadankan peraturan ulasan di tapak anda